ANA MAKİNE  OPERASYONU VE BAKIMI

1. Gemi dizel makinelerinin büyük çoğunluğunda ne tür laynerler kullanılır?
A) Birleşik layner
B) Yaş layner
C) Kompozit layner
D) Kuru layner
E) Yatak layneri

2. Doğal emişli, ağır devirli dizel makinelerindeki valf overle pinin yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)   35 derece/krank
B) 110 derece/krank
C) 130 derece/krank
D) 150 derece/krank
E) 140 derece/krank

3. Mekanik süperşarjlı, orta ve yüksek devirli makinelerde valf overlepi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  50-60 derece/krank
B)  20-30 derece/krank
C)  10-15 derece/krank
D)  30-40 derece/krank
E) 100-110 derece/krank

4.  Yüksek  devirli  dizel  makinelerinde fazla hava katsayısının maksimum sayısal değeri ne kadardır?
A)  2,2 
B)  2,0
C)  1,7
D)  1,6
E)  1,3

5. Gemi dizel makinelerinde fuel oiller mimimum kaç dereceye kadar ısıtılırlar ?
A)  50 derece C.
B)  60  “
C)  70  “
D)  90  “
E) 110  “

6. Enjektörlerde meme ve iğne valf aşırı bir biçimde aşındığı zaman yapılması gereken aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) İğne valf yüzeyi alıştırılır
B) İğne valf barılı alıştırılır
C) Sadece iğne valf değiştirilir
D) Sadece iğne valf barılı değiştirilir
E) Bir takım olarak ikisi birden değiştirilir

7. Ağır devirli,iki zamanlı bir dizel  makinesi  hafif ve ağır fuel oillerle çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Makine  alçak   devirde  çalıştığı  zaman, yeterince  ısıtılmamış  ağır  fuel  oil  ile çalışmada ne renk bir egzoz meydana gelecektir ?
A) Beyaz.
B) Siyah.
C) Mavimsi.
D) Sarımsı.
E) Renksiz.

8.Küçük güçlü gemi dizel makinelerinde samp tanktan yağı alan pompa ne tür pompadır ?
A) Diyaframlı pompa.
B) Santrifüj pompa.
C) Pozitif deplasmanlı pompa.
D) Elektrik motoru ile çalıştırılan bir pompa.
E) Yukardakilerin tümü.

9.Orta  devirli  ana  dizel  makinelerinin  büyük bir bölümünde ilk hareketten önce, aşağıda belirtilenlerden hangisi uygulanmalıdır ?
A) Genişleme tankı doldurulmalıdır.
B) Suyu termostatik olarak düzenleyen valf el ile açılmalıdır.
C) Yakıt filtreleri değiştirilmelidir.
D) Makine,endikatör muslukları açık olarak döndürülmelidir.
E) A ve B uygulanmalıdır.

10.Portlarla donatılmış iki zamanlı makinelerde kayıp strokun boyu neye eşittir?
A) Egzoz portlarının yüksekliğine
B) Süpürme portlarının yüksekliğine
C) İki sıra süpürme portlu makinelerde, üst sıra portların yüksekliğine
D) Alt sıra süpürme portlarının yüksekliğine
E) Egzoz portlarının yarı yüksekliğine

11. Makinenin operasyonu  sırasında yağlama yağı pompasının yağı samp tanktan alamaması veya devrede gerekli basıncı oluşturamamasının nedeni nedir ?
A) Yağlama yağının çok soğuk olması.
B) Yağlama yağının viskoz olması.
C) Emme borusuna hava girmesi.
D) Samp tankta yağ seviyesinin önemli şekilde düşmesi.
E) Yukardakilerin tümü.

12. İlk  hareketin basınçlı hava ile yapıldığı bir makinede,ilk hareketten hemen önce yapılması gereken ne olmalıdır ?
A) Makinenin türlü yerlerindeki cıvata ve somunlar denetlenmelidir.
B) Yağlama yağının sıcaklığı 60 C’nin üzerine çıkarılmalıdır.
C) Lubrikeyterlerin damla sayısı en az %50 artırılmalıdır.
D) Silindir soğutma suyu valfları tümüyle kapatılmalıdır.
E) Yukardakilerin tümü uygulanmalıdır.

13. Günümüzde modern dizel makinelerinin tümü Diesel ve Otto çevrimlerinin birleşimi olan karışık çevrimle çalışmaktadırlar.Bu çevrimde sıkıştırma ile yanma nasıl gerçekleşir ?
A) Sabit hacimde.
B) Sabit basınçta.
C) Sabit sıcaklıkta.
D) Sabit entropide.
E) Sabit entalpide.    

14.Dört  zamanlı  dizel  makinelerinin  gerçek  diyagramlarında, atmosfer  çizgisi  etrafındaki küçük alan neyi belirtir ?
A) Pompalama kayıplarını.
B) Havanın silindire emilişi için tüketilen gücü.
C) Egzoz gazlarının silindirden atılışını gerektiren gücü.
D) Faydalı işe dönüştürülen alanı.
E) D dışında tümünü.

15. Dört zamanlı bir dizel motorunun valf ayarı aşağıdaki hangi periyotta yapılmalıdır?
A)  Egzoz
B)  Genişleşme / iş
C)  Emme
D)  Sıkıştırma sonunda
E)   Overlep

16.Dört zamanlı bir makinede egzoz stroku alt ölü noktadan 30 derece önce başlamakta ve üst ölü noktadan 20 derece sonra sona ermektedir. Bu durumda egzoz stroku krank açısı türünden kaç derecelik bir süre içinde oluşmaktadır?
A) 230 derece
B) 235 derece
C) 245 derece
D) 255 derece
E) 265 derece

17. Dört stroklu bir dizel makinesinde giriş veya emme valfı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)  Üst ölü noktadan önce açılır ve alt ölü noktadan sonra kapanır
B)  Üst ölü noktadan sonra açılır ve alt ölü noktadan sonra kapanır
C)  Üst ölü noktadan önce açılır ve üst ölü noktadan sonra kapanır
D)  Üst ölü noktadan sonra açılır ve üst ölü noktadan önce kapanır
E)  Tam üst ölü noktada açılır ve alt ölü noktada kapanır

18. Silindir laynerlerinde kullanılan O-ringlerin görevleri nelerdir?
A) Layner ile makine bloku arasında sızdırmazlık sağlamak
B) Laynerin küçük miktarda laynsızlığına müsaade etmek
C) Yağlama yağının karterden kaçmasını önlemek
D) Karterin havalandırılmasını sağlamak
E) Layner ile silindir bloku arasında düzgün bir sıcaklık sağlamak

19. Yaş laynerlerin en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Isıyı daha az iletirler
B)  Daha az dayanıklıdırlar
C)  Daha sıcak çalışırlar
D)  Servis ömürleri daha kısadır
E)  Yağlama yağına su karışmasına neden olurlar

20. Saatteki yakıt tüketimi 650 kg olan bir dizel makinesinin gücü 4800 bhp olduğuna göre, bu makinenin fren özgül yakıt tüketimi ne kadardır?
A)  155 g/bhp.saat
B)  145 g/bhp.saat
C)  135 g/bhp.saat
D)  125 g/bhp.saat
E)  165 g/bhp.saat