GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ OPERASYONU VE BAKIMI

1.    Skoç tipi bir kazanda külhan çökmesini önlemek için ne tür bir yapı geliştirilmiştir?
A)    Külhan dairesel kesitlidir ve kıvrımlı saçtan yapılmıştır
B)    Külhan kare kesitlidir ve düz saçtan yapılmıştır
C)    Külhan içine dikey olarak payandalar yerleştirilmiştir
D)    Külhan takviye çemberleri ile donatılmıştır
E)    Külhan kazanın arka aynasına masuralar ile bağlanmıştır

2.    Disüperhiterler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)    Buhar dramı içinde bulunur
B)    Süperhiterden gelen buharın sıcaklığını azaltır
C)    Yardımcı sistemler için doymuş buhar üretir
D)    Süperhiteri kontrolsüz kazanlarda bulunur
E)    Süperhiteri kontrollü kazanlarda bulunur

3.    Ocağa su duvarı borularını yerleştirmenin avantajı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Ocak boyutlarının artması
B)    Ocak sıcaklığının düşmesi
C)    Yanma oranının düşmesi
D)    Ocak tuğlalarının bakım onarım masrafının düşmesi
E)    Gaz sirkülasyonunun iyileşmesi

4.    Aşağıdakilerden hangileri kazan dış donanımı değildir?
A)    Ana buhar stop valfı
B)    Hava firar valfı
C)    Tesfiye şişeleri
D)    Emniyet valfları
E)    Vorteks giderici

5.     Besi suyu sistemlerindeki buster pompaları çoğu zaman hangi türden pompalardır?
A)    Dişli pompa
B)    Vidalı pompa
C)    Paletli pompa
D)    Diyaframlı pompa
E)    Santrifüj pompa

6.    Açık besleme suyu sisteminde kondenserde oluşan su nereye basılır?
A)    Kazana
B)    Besleme ve filtre tankına
C)    Sintineye
D)    Denize
E)    Gözlem tanka

7.    Kondenser borularının dış yüzeylerinin temizliği aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
A)    Hidroklorik asit ile
B)    Soda ile
C)    Sabunlu su ile
D)    Motorin ile
E)    Sülfürik asit ile

8.    Kazan besleme suyu devrelerinde kazana yakın olan valf aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Musluk valf
B)    Geyt valf
C)    Çek valf
D)    Glob valf
E)    Piston valf

9.    Aşağıdakilerden hangisi kapalı besleme suyu sistemi elemanı değildir?
A)    İçme suyu pompası
B)    Besleme suyu pompası
C)    Dearatör
D)    Ecekter
E)    Vent kondenseri

10.    Normal durumlar altında kondenser 2-3 yılda bir kaynatılmalıdır. Bu kaynatma işleminde, aşağıdakilerden hangisi, anlatıldığı şekilde yapılmaz?
A)          Tüm valflar ve hava pompası ya da ekstrakşın pompası alıcısı kapatılır
B)           Kondenser, hazırlanan karışım veya çözelti ile, boruları örtecek bir biçimde    doldurulmalıdır
C)           Kondensere buhar açılarak karışım, atmosfer basıncında, buharlaşma noktasına kadar kaynatılmalıdır
D)           Kaynama süresi, buharlaşma noktasının  üstünde olmak koşulu ile, 22 saattir
E)           Kaynama süreci tamamlandıktan sonra kondenser, sintine veya MARPOL’a uygun bir şekilde dreyn edilmeli veya boşaltılmalıdır

11.    Aşağıdakilerden hangisi yüksek basınçlı saf su yapma sisteminin dezavantajlarından değildir?
A)    Isıtma için yüksek basınçlı buhar gerekir
B)    Yüksek sıcaklıkta kışır daha çok oluşur
C)    Sistemin kuruluş maliyeti yüksektir
D)    Vakum için yüksek basınçlı buhar gerekir
E)    Bakım ve işletme maliyeti yüksektir

12.     Aşağıdakilerden hangisi ana makine yardımcısı değildir?
A)    Yağlama yağı pompası
B)    Enjektör soğutma suyu pompası
C)    Yakıt pompası
D)    Sintine pompası
E)    Serküleytin pompası

13.    Çift volütlü santrifüj bir pompada aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
A)    Kavitasyon ve titreşim
B)    İmpelerde radyal sırast
C)    Disçarçdan emmeye kaçak
D)    Atmosferden hava emme
E)    Verdide azalma

14.    Santrifüj bir pompada kavitasyonun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Pompayı dizayn kapasitesinde çalıştırmamak
B)    Emme akımındaki buhar ve hava cepleri
C)    Salmastra kutusundan hava emilmesi
D)    Aşınma ringlerinin erozyona uğraması
E)    Pompa mil yataklarının bozulması

15.    Dişli bir pompa orijinal (tasarım) devrinin üzerinde çalıştırılırsa aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A)    Pompanın dişleri aşınır ve verimi düşer
B)    Pompanın kapasitesi düşer
C)    Pompada titreşim oluşur
D)    Pompa aşırı soğur
E)    Pompa yatakları bozulur

16.    Boru devrelerinde akışın yönünü ve miktarını kontrol eden valf aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Sülüs valf
B)    Nidıl valf
C)    Lift çek valf 
D)    Stop çek valf
E)    Küresel çek valf

17.    Yüksek basınçlı devrelerde tek yönlü akım sağlayan valf aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Yükselen çek valf
B)    Swing (flaper) çek valf
C)    Stop-çek valf
D)    Pistonlu çek valf
E)    Küresel çek valf

18.    Pelesenkli şaft kovanlarının boğazlarında aşağıdaki hangi tür salmastra kullanılır?
A)    Grafitli
B)    Kauçuklu
C)    Amyantlı
D)    Kurşunlu
E)    Don yağlı

19 Bir separatörün klarifayer olarak kullanılması sonucu elde edilen yabancı maddeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katı partiküller ve su karışımı
B) Sadece katı partiküller
B)  Sadece su
C) Yakıt ve su karışımı
D)  Yakıt ve katı partiküller

20.    Yağ-yakıt separatörlerinde devir tutmuyor ya da geç tutuyorsa, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)    Fren takılı kalmıştır
B)    Devir balata pad’leri aşınmış ya da yağlıdır
C)    Voltaj düşüktür
D)    Rulmanlarda hasar vardır
E)    Yukarıdakilerin tümü